Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.

05-03-2015

Najważniejszym rozwiązaniem ustawy z 28 maja 2013 r. nowelizującej przepisy kodeksu pracy i inne ustawy, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 675, jest wprowadzenie 26-tygodniowego płatnego urlopu rodzicielskiego. Z urlopu mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, łączny wymiar urlopu obojga rodziców nie może przekraczać maksymalnego wymiaru, tj. 26 tygodni (czyli, jeśli np. oboje rodzice decydują się w tym samym czasie przebywać na urlopie rodzicielskim, jego wymiar dla każdego z rodziców wynosi 13 tygodni). Nowe regulacje mają zastosowanie do osób, których dzieci urodziły się po 31 grudnia 2012 r., a także do osób, które przyjęły po 31 grudnia 2012 r. na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku, gdy wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny – dziecka w wieku do 10 roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęły na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).