Używany samochód, wykorzystywany w działalności, można sprzedać w systemie marży

03-12-2017

Podatnik, który nabył używany pojazd w celu jego dalszej odsprzedaży, może zbyć go w systemie VAT-marży. Nie ma znaczenia fakt kilkuletniego wykorzystywania samochodu w działalności gospodarczej – takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła Podatnika, który nabył używany pojazd w systemie marży. Samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych, nie odliczając podatku od towarów i usług. Aktualnie pojazd od dwóch lat wykorzystywany jest w działalności Podatnika, planowana jest jednak jego sprzedaż. Podatnik wystąpił zatem do Organu z zapytaniem, czy będzie mógł zbyć samochód wystawiając fakturę VAT-marża. Zaznaczył on jednak, iż pojazd nabyty został w celu dalszej odsprzedaży, a przed odsprzedażą Podatnik zamierzał wykorzystywać go w swojej działalności gospodarczej.

Na tak postawione pytanie Organ udzielił odpowiedzi twierdzącej. Wskazał on, że w momencie sprzedaży pojazd będzie spełniał ustawową definicję towaru używanego. Jednocześnie, ze względu na cel w jakim Podatnik nabył samochód, będzie on uprawniony do dokonania sprzedaży w ramach procedury VAT-marża.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29.11.2016r., znak 2461-IBPP2.4512.748.2016.EJ