Tarcza Antykryzysowa MISP

05-04-2020

Jako zespół Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych jesteśmy w pełni świadomi wyzwań z jakimi się obecnie Państwo mierzycie w związku z dotykającym nas kryzysem epidemicznym. Starając się załagodzić skutki tego zdarzenia proponujemy Państwu szereg rozwiązań, które niezależnie od uchwalenia tzw. „Tarczy Antykryzysowej” mogą znacząco poprawić płynność finansową Państwa przedsiębiorstwa i zmniejszyć obciążenie finansowe. Nazwaliśmy te rozwiązania roboczo Tarczą MISP a opiera się ona na już istniejących niezmienianych przepisach podatkowych .

W naszej ocenie zaimplementowanie w jak najszybszym czasie odpowiednich działań ochronnych jest kluczowe dla Państwa działalności operacyjnej.

Rozwiązania te można podzielić na długofalowe i krótko falowe. Oferujemy wsparcie w zakresie wprowadzenia każdego z nich.

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości związanych z wdrażaniem rozwiązań przewidzianych ustawą pomocową zachęcamy do kontaktu z ekspertami Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych.

POBIERZ PORADNIK – TARCZA ANTYKRYZYSOWA MISP >>