Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 r. – na co należy zwrócić uwagę?

17-09-2020

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku 2020 r. Co za tym idzie, w życie wejdą dostosowawcze zmiany maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Ustawa ustanawia stawki maksymalne, natomiast ustalenie konkretnych stawek leży w gestii rady gminy. W 2020 r. budżety gmin zostały znacząco ograniczone przez skutki COVID-19, zwłaszcza przez spadki wpływów z PIT oraz CIT. Dlatego też można podejrzewać, że JST będą skłonne do ustalania stawek na maksymalnym, ustalonym ustawą poziomie. Z tego względu warto jest przeanalizować, jak zmienią się stawki w podatku od nieruchomości na 2021 r.

Okresowe podwyższenie stawek maksymalnych podatku od nieruchomości wynika wprost z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Górne stawki podatku obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W pierwszym półroczu 2020 r. wskaźnik cen wzrósł o 3,9 proc., co przedkłada się na to, że o tożsamą wartość wzrośnie maksymalna granica kwotowa stawek podatków. Konkretne stawki ustalono w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021. Zmiany stawek zaprezentowano w poniższej tabeli.

Ostateczna decyzja w zakresie obowiązujących na danym terenie stawek podatku leży w gestii rady gminy, która wyda w tej sprawie stosowną uchwałę. Podatnicy powinni jednak przygotować się na dosyć wysoki wzrost stawek, spowodowany rosnącą inflacją oraz koniecznością podreperowania budżetów samorządowych.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest spółką doradztwa podatkowego powołaną, w celu świadczenia przede wszystkim usług z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego i ekonomicznego działającą na rynku od ponad 15 lat. Stale współpracujemy z prof. Witoldem Modzelewskim, wybitnym znawcą problematyki podatkowej, a także innymi uznanymi specjalistami z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Masz problemy podatkowe? Pomożemy Ci je rozwiązać!

Zachęcamy do obserwowania naszych profili aby być na bieżąco z najnowszymi wieściami, informacjami oraz ich opracowaniami!

Strona www: https://misp-modzelewski.pl/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ma%C5%82opolski-

instytut-studi%C3%B3w-podatkowych-sp–z-o-o-/

Facebook: https://www.facebook.com/Ma%C5%82opolski-Instytut- Studi%C3%B3w-Podatkowych-Sp-z-oo-286065148084783/