Zmiany w prawie podatkowym

05-03-2015

Odpowiedzialność solidarna w ustawie o VAT

Ministerstwo finansów 29 kwietnia br. przedstawiło nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy – Ordynacja podatkowa. Głównym założeniem przygotowanego projektu jest prowadzenie instytucji solidarnej odpowiedzialności. Ma ona dotyczyć tylko podatników, którzy nabywają towary wrażliwe (paliwo, pręty stalowe, złoto) o wartości powyżej 100 tys. zł miesięcznie. Projektowana regulacja ma wejść w życie od 1 października 2013 r., a nie jak zakładano pierwotnie od 1 lipca 2013 r.

Nowa lista krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową

W dniu 23 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493). Z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową wykreślono – Wyspę Man, Jersey oraz Baliwat Guernsey. Potrzeba przygotowania nowego wykazu krajów, które poprzez świadome wprowadzanie w swoich systemach podatkowych rozwiązań ułatwiających firmom przenoszenie do nich dochodów i tym samym uchylanie się od opodatkowania w innym państwie, wynikła w związku z odpisaniem przez Polskę umów podatkowych z Wyspą Man, Jersey i Baliwatem Guernsey i zmianami związanymi z rozpadem Antyli Niderlandzkich. Aktualnie na w/w liście znajduje się 37 rajów podatkowych.