Udział w PGK nie wpływa na brak zwolnienia podatnika z obowiązków JPK

03-12-2017

Udział podatnika w Podatkowej Grupie Kapitałowej nie wpływa na jego status przedsiębiorcy w kontekście czasowego zwolnienia z obowiązków przekazywania plików w formiacie JPK. Takie wnioski wynikają z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprawa dotyczyła podatnika, będącego średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który jednocześnie uczestniczył w Podatkowej Grupie Kapitałowej jako spółka zależna.

Podatnik powziął wątpliwość, czy jego uczestnictwo w PGK wpływa na niemożność skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przekazywania plików w formacie JPK, przewidzianego dla średnich przedsiębiorców. Zdaniem wnioskodawcy, status całej grupy kapitałowej nie przesądza o możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązków JPK przez jej uczestnika. Podatnik uznał zatem, iż będzie zobowiązany do comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Stanowisko podatnika potwierdził organ podatkowy. W interpretacji podkreślono, że przynależność do Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie podatku dochodowego nie skutkuje utratą przez podatnika indywidualnego statusu przedsiębiorcy, a więc zarazem tez i prawa do zwolnienia z obowiązku dostarczania plików w formacie JPK.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2016 r., znak IBPP1/4512-480/16-1/AL