Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu „Integracja systemów finansowo – księgowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji” .

05-03-2015

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczy w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2BNazwa projektu: Integracja systemów finansowo – księgowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji

W ramach realizowanego projektu nastąpi zakup i wdrożenie wielomodułowego systemu klasy ERP obsługującego procesy biznesowe realizowane pomiędzy Spółką i partnerami wybranymi do projektu. Moduły wchodzące w skład systemu pozwolą na wdrożenie i uruchomienie automatycznej, elektronicznej wymiany danych z partnerami w formacie EDI lub równoważnym oraz uruchomienie platformy webowskiej B2B.

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania pisemnych ofert w zakresie dostawy i wdrożenia wielomodułowego systemu klasy ERP obsługującego procesy biznesowe realizowane z ośmioma partnerami wybranymi do projektu.

Termin składania ofert: 31.12.2012 r.

Szczegóły zapytania w załączonym pliku PDF:
Zapytanie ofertowe – PDF 122 kB

Informacji na temat projektu udziela:
Piotr Oleszczuk, tel. 600 033 707, e-mail: piotr.oleszczuk@gmail.com

Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: https://www.europa.eu, https://www.poig.gov.pl, https://www.mswia.gov.pl, https://www.mrr.gov.pl,https://www.parp.gov.pl;

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka