Ministerstwo planuje wydłużenie okresu przedawnienia dla przychodów z nieujawnionych źródeł.

Aktualności 2014

08-07-2014

Ministerstwo planuje wydłużenie okresu przedawnienia dla przychodów z nieujawnionych źródeł.

Ministerstwo Finansów planuje kolejną zmianę przepisów, dotyczących przychodów nieznajdujących swego pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie z najnowszym pomysłem resortu, 5 letni okres przedawnienia zostanie wydłużony aż dwukrotnie, do okresu 10 lat. Stanie się to za sprawą odpowiednich zmian w ustawie o PIT oraz przepisów Ordynacji podatkowej.
Sprawa przychodów nieznajdujących swego pokrycia w jakichkolwiek źródłach wydaje się jednym z najbardziej żywych tematów w okresie ostatnich kilku miesięcy. Stało się to za sprawą ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09. Celem dostosowania obowiązujących przepisów do skutków wyroku, Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej w zakresie tej problematyki. W związku z powyższym, do ustawy o PIT wprowadzony ma zostać nowy rozdział 5a, kompleksowo regulujący tą problematykę. Zachowana zostanie 75 procentowa stawka podatku od tych przychodów, ustawodawca postanowił jednak wprowadzić dodatkowo niższą, 55 procentową stawkę dla podatników, którzy dokonają samodenuncjacji i ujawnią przychodem niepochodzące z żadnego źródła zanim uczyni to organ. Zobowiązanie takie przedawni się z upływem dłuższego, 10-letniego okresu (a nie, jak teraz, okresu 5 lat).