MF zapowiada kontrole w podmiotach powiązanych!

03-12-2017

W komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie Ministerstwo Finansów poinformowało o zamiarze skupienia się na badaniu w 2016 r. problematyki cen transferowych.

Z zapowiedzi wynika, że w II kwartał roku 2016 obfitować będzie w kontrole podatkowe, które nakierowane będą na podmioty niepłacące w latach ubiegłych podatku CIT pomimo znacznej dynamiki osiąganych przychodów.

Plany fiskusa związane są z wynikami kontroli przeprowadzanych przez urzędników w latach ubiegłych, podczas których wykryto szereg technik optymalizacyjnych stosowanych przez podmioty powiązane. Wśród najczęściej stosowanych i najbardziej szkodliwych dla Skarbu Państwa metod wskazywano m. in. transakcje łańcuchowe sprzedaży udziałów spółek powiązanych, dokonywanie sprzedaży licencji przy zastosowaniu nierynkowych cen, oraz zawieranie jednorazowych dużych umów między podmiotami powiązanymi, które miały na celu przetransferowanie przychodu do jednej spółki i wygenerowanie straty u drugiej.

MF informuje, że podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje na warunkach nierynkowych mają „nieformalnie” czas do końca I kwartału 2016 roku na złożenie odpowiednich korekt deklaracji podatkowych.

Aby przygotować się na kontrole i sprawdzić czy obowiązek posiadania dokumentacji występuje w naszej firmie należy sprawdzić:
1 Czy jesteśmy podmiotem powiązanym (kapitałowo lub osobowo) ?
2 Czy zawieramy transakcje z takimi podmiotami?
3 Jaka jest wartość tych transakcji tzn. czy przekroczono progi ustawowe?

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.