Podatku z faktur od prezesa zarządu nie można odliczyć

03-12-2017

Spółka nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez prezesa zarządu za usługi, które pokrywają się z zakresem jej obowiązków jako członka zarządu – stanowisko to potwierdził NSA w wyroku z dnia 14 grudnia 2016.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie inżynierii oraz doradztwa technicznego. W ramach jednego z kontraktów miała ona świadczyć usługi z zakresu doradztwa technicznego przy budowie statków. W wykonaniu wskazanego zlecenia większość prac specjalistycznych zrealizował prezes spółki, za co wystawił on na jej rzecz faktury VAT. Spółka uznała, że może odliczyć naliczony na ww. dokumentach VAT. Podatnik argumentował bowiem, iż większość zadań prezes zarządu realizował po godzinach pracy, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, co uzasadniało wystawienie faktur na rzecz spółki.

Odmiennego zdania były jednak Organy podatkowe. Zauważyły one, iż fakturowane przez prezesa czynności znajdowały się w zakresie obowiązków, jakie powinien on wypełniać jako członek zarządu spółki. Podobne stanowisko zajął również WSA w Gdańsku, wskazując, iż w omawianym przypadku czynności dokonane przez prezesa nie miały charakteru samodzielnego i niezależnego od spółki, nie mogły zatem zostać one zakwalifikowane jako realizowane w ramach działalności gospodarczej.

Spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA, ten jednak potwierdził zaskarżone stanowisko sądu.

Wyrok NSA z dnia 14.12.2016r., sygn. I FSK 743/15