Uzyskiwanie formy pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju

09-04-2020

W dobie kryzysu przedsiębiorcy zainteresowani są każdą możliwą formą pomocy, w tym informacyjną, która wskazuje na sposób pozyskania potrzebnych środków. W ostatnim czasie do źródeł wiedzy o dostępnych programach wsparcia oraz źródeł pozyskiwania finansowania dołączył Polski Fundusz Rozwoju jako kolejna instytucja, mająca wspomagać biznes w tym trudnym okresie.

Polski Fundusz Rozwoju skupia w sobie szereg instytucji doradczych oraz finansowych, świadczących usługi dla przedsiębiorców ale także samorządów i inwestorów prywatnych. Całość działań grupy PFR ma na celu wspomaganie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Z uwagi na panującą pandemię, Polski Fundusz Rozwoju dodał, do i tak szerokiej oferty, dodatkowe produkty związane z pomocą finansową w ramach tarczy antykryzysowej.

Z dostępnymi produktami zapoznać można się na stronie: https://pfr.pl/oferta.html. W ich skład wchodzi wiele różnorodnych form pomocy, ale na szczególne wyróżnienie zasługują:

Tarcza Finansowa PFR dla MŚP

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm

Zasadniczo forma pomocy oferowana w ramach tych programów polega na uzyskaniu subwencji z PFR. Maksymalna kwota subwencji zależna jest od rodzaju przedsiębiorstwa i tak np. dla MŚP – „Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.”

Subwencja zostanie udzielona na podstawie umowy, zawierającej warunki korzystania z pomocy oraz zobowiązania beneficjenta. Jest to o tyle istotne, że naruszenie zasad subwencji może poskutkować koniecznością jej zwrotu dlatego ważnym jest by korzystać z niej i dysponować zgodnie z postanowieniami umowy.

Warto podkreślić, że istnieć będzie także możliwość umorzenia konieczności spłaty części subwencji, nawet do 75%. Podobnie jak w wypadku maksymalnej kwoty subwencji, warunki uzyskania umorzenia są różne dla poszczególnych grup przedsiębiorstw. Ogólne warunki umorzenia sprowadzają się jednak do kontynuowania działalności oraz utrzymania zatrudnienia, a zatem elementy będące podstawowymi założeniami wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Kiedy i jak ubiegać się o subwencję? Niestety nie ma jeszcze dokładnej daty udostępnienia usługi. Wiadomo jednak że będzie ona obsługiwana przez niektóre banki w ramach bankowości elektronicznej i powinna wystartować już w kwietniu.