Tarcza antykryzysowa – Podatki

05-04-2020

Niezależna od Przedsiębiorców pandemia wirusa SARS-COVID-19 stanowi czynnik który niewątpliwie wstrząśnie gospodarką. Sytuacja burząca tok normalnego funkcjonowania wszystkich podmiotów działających na rynku, powoduje, że niejednokrotnie typowe, obowiązujące dotychczas rozwiązania prawne okazały się zupełnie niedostosowane do zaistniałych okoliczności. Dlatego wychodząc sytuacji naprzeciw, rząd przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Niezależnie od oceny zawartych w nim regulacji to właśnie ta ustawa zawiera w sobie pakiet nazywany rozwiązań będący odpowiedzią na zaistniały kryzys. Tym niemniej, oprócz rozwiązań w ustawie należy mieć na uwadze że wiele nowych przepisów które zmieniają stan prawny i docelowo mają wspomagać przedsiębiorców, są i będą zawierane w innych ustawach czy też rozporządzeniach.

Uwzględniając, że to powyższa ustawa stanowi trzon wdrażanego pakietu osłonowego, to właśnie jej zostanie w głównej mierze poświęcony niniejszy Poradnik.

Pierwsza część poradnika dotyczy zmian w sferze prawa podatkowego.

W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości związanych z wdrażaniem rozwiązań przewidzianych ustawą pomocową zachęcamy do kontaktu z ekspertami Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych.

POBIERZ PORADNIK – TARCZA ANTYKRYZYSOWA PODATKI >>