Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Uwaga na nowe warunki do skorzystania z Tarczy Finansowej

30-04-2020

Po pomyślnym przejściu przez procedury notyfikacji Komisji Europejskie rozwiązania tzw. Tarczy Finansowej mogą rozpocząć funkcjonowanie. W efekcie rozpoczęła się już procedura naboru wniosków. Program budzi bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców ponieważ w jego ramach udzielana będzie wymierna pomoc finansowa w formie subwencji, które przy spełnieniu określonych warunków mogą pozostać aż w 75% bezzwrotne.

Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać pomoc w ramach programu należy spełnić warunki wynikające z umowy o subwencję ale także koniecznie złożyć deklarację VAT za kwiecień. Wymóg ten podkreśliło Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21 kwietnia.

Pomoc w ramach Tarczy Finansowej obejmie przedsiębiorstwa których przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Co jednak istotne, do uzyskania świadczenia będzie konieczne złożenie dokumentacji stanowiącej podstawę spełnienia warunków.

Dlatego też jak najszybciej należy złożyć deklaracje VAT za kwiecień. Warto przypomnieć, że:

  • deklaracje VAT-7 za marzec oraz VAT-7K za I kwartał br. mogły zostać złożone już od 1 kwietnia 2020 r.
  • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Dane zawarte w deklaracji będą stanowić podstawę oceny zaistnienia warunków przyznania świadczenia oraz określenia jego wysokości. W rezultacie informacja o obrotach z deklaracji VAT, złożona w prawidłowych terminach i pozytywnie zweryfikowana przez MF, będzie niezbędna do otrzymania subwencji. Jeśli więc przedsiębiorca planuje skorzystać z Tarczy Finansowej, powinien możliwie szybko oraz poprawnie złożyć deklarację rozliczeniową.