Jakie mogą być konsekwencje stosowania nielegalnego oprogramowania w firmie

06-07-2018

Aż 48 procent oprogramowania w Polsce jest używane bez wymaganych licencji, tak wynika z opublikowanego w 2016 roku badania BSA Global Software Survey. Pomimo wielu akcji odpowiednich służb oraz apeli producentów, łamanie prawa poprzez korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest zjawiskiem dość częstym. W większości przypadków przedsiębiorcy są świadomi, że działają niezgodnie z prawem i mimo to dalej tak postępują, nie zdając sobie sprawy z tego jak bolesne mogą być konsekwencje.

Ryzyko związane z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania można podzielić na kilka obszarów w skład których wchodzą ryzyko prawne, finansowe oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Przedsiębiorca, który pozyskuje, posiada, korzysta lub kopiuje programy komputerowe w sposób niezgodny z ustaleniami producenta w licencji, podlega szeregowi kar, ponieważ narusza jego prawa autorskie.

Ryzyko prawne to kwestia odpowiedzialności karnej i cywilnej. W odpowiedzialności cywilnej chodzi głównie o odpowiedzialność majątkową, natomiast w wypadku odpowiedzialności karnej, sankcją jest nie tylko wyrok skazujący osobę winną popełnienia czynu zabronionego, ale też ewentualny obowiązek naprawienia szkody. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi bowiem, że przedsiębiorca może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności, pozbawiania wolności do lat 5 oraz karze odebrania mu narzędzi przestępstwa, czyli na przykład komputerów, serwerów czy płyt.

Ryzyko prawne niesie za sobą również ryzyko finansowe, bo opłaty karne mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych.

Istotną szkodą dla przedsiębiorcy jest też ryzyko organizacyjne związane z przestojem pracy firmy w wypadku, gdy organy ścigania zatrzymają przedsiębiorcy dyski twarde i pamięci przenośne. W konsekwencji może mieć to wpływ na wizerunek firmy wśród kontrahentów i ewentualna utrata klientów.

Ryzyko związane z zagrożeniem bezpieczeństwa może wiązać się ze skutkami infekcji złośliwym oprogramowaniem, które może prowadzić do umożliwienia osobom trzecim dostępu do wrażliwych danych osobowych.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem nie ma znaczenia, czy pracownik samowolnie zainstalował pirackie oprogramowanie, czy też pracodawca o tym wiedział. Dlatego przedsiębiorca powinien zadbać o szczególne środki ostrożności, na przykład w postaci zakazu samowolnej instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na firmowym komputerze.

Dla zachowania bezpieczeństwa firmy, warto przechowywać w siedzibie całą dokumentację potwierdzająca legalność oprogramowania. Dodatkowo oprogramowanie lub jego subskrypcję najbezpieczniej jest kupować bezpośrednio od producenta lub u autoryzowanych dystrybutorów.