Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Prezydent ratyfikował ustawę o ratyfikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwartą z Baliwatem Guernsey.

03-03-2015

Prezydent dokonał ratyfikacji ustawy z dnia  14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisaną w Londynie dnia 8 października 2013 r.
Umowa, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, jest jedną z trzech umów, jakie zostały podpisane między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawach podatkowych. Została ona  przygotowana z wykorzystaniem wybranych postanowień Modelowej Konwencji OECD  w sprawie podatku od dochodu i majątku.
Zakres umowy odnosi się jedynie do podatków dochodowych, zwłaszcza do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub powietrzne. Umowa reguluje opodatkowanie dochodów osób pracujących na statkach w transporcie międzynarodowym.
Wejście w życie Umowy może mieć wpływ na dochody podatkowe,  gdyż zyski osiągane przez przedsiębiorstwo jednej ze Stron w eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich i powietrznych będzie podlegało opodatkowaniu, zgodnie z Umową, tylko na terytorium tej Strony, na której terytorium znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa. A więc jeśli firma z Guernsey osiągnie zyski w Polsce a ma swoje miejsce zarządu w Guernsey, Polska odstąpi od opodatkowania takich zysków. Dotychczas, na zasadzie zwyczajowej (bezumownej), podobne zyski były opodatkowane w Polsce w pełnej wysokości.