Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Od stycznia cała elektrownia wiatrowa podlega opodatkowaniu

03-12-2017

Przy interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która definiuje elektrownię wiatrową jako budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a także znowelizowane przez ową ustawę przepisy Prawa budowlanego – pogląd taki wyraził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawa dotyczyła spółki posiadającej farmę wiatrową. W związku z nowelizacją przepisów prawa budowlanego, zmieniającą definicję obiektu budowlanego, powzięła ona wątpliwość dotyczącą zakresu opodatkowania „wiatraków” – do tej pory bowiem podatek od nieruchomości płacono jedynie od elementów budowlanych konstrukcji elektrowni wiatrowej (tj. od fundamentu i „wieży”), podczas gdy elementy mechanizmu wiatraka nie podlegały opodatkowaniu. Zgodnie z przepisami nowelizującymi, za obiekt budowlany uznano całą elektrownie wiatrową, co z kolei prowadziłoby do objęcia podatkiem całości konstrukcji.

W ocenie spółki jednak, ww. nowelizacja nie wpłynęła na zakres opodatkowania elektrowni wiatrowych – w nowym stanie prawnym obiektem budowlanym nadal pozostają bowiem jedynie elementy budowlane elektrowni. Odmienne zdanie przedstawił natomiast organ podatkowy, wskazując, iż od 1 stycznia 2017 opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega elektrownia wiatrowa jako całość.

Stanowisko organu poparte zostało przez WSA. Sąd zauważył, iż przepisy nowelizacyjne zmieniły zawartą w przepisach prawa budowlanego definicję obiektu budowlanego, do której odwołują się regulacje dotyczące podatku od nieruchomości. W ocenie Sądu, objęcie zakresem ww. pojęcia całej elektrowni wiatrowej, nie zaś wyłącznie jej elementów budowlanych, było celowym zabiegiem ustawodawcy.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5.04.2017r., sygn. I SA/Go 95/17