Rodzinny biznes pod okiem urzędnika skarbowego

03-12-2017

Rodzinny biznes pod okiem urzędnika skarbowego

Prowadzenie rodzinnego biznesu to wciąż bardzo popularna w Polsce forma aktywności gospodarczej, która niesie z sobą wiele korzyści jak choćby zaufany krąg współpracowników. Niesie z sobą jednak również wiele niuansów podatkowych, które nie występują przy prowadzeniu biznesu przez niespokrewnionych partnerów. Zajmując się na co dzień obsługą podatkową i księgową takich firm rodzinnych chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka zagadnień, o których trzeba wiedzieć prowadząc rodzinnych biznes.

Jak wybrać korzystną podatkowo formę prowadzenia biznesu?

Wybór formy prowadzenia rodzinnego biznesu zależy w pierwszej kolejności od tego czy poszczególni członkowie rodziny mają być równoprawnymi partnerami w działalności czy też niekoniecznie. W tym pierwszym przypadku do wyboru mamy spółkę cywilną, spółki osobowe (opodatkowane jednokrotnie ale mniej bezpieczne majątkowo), czy też bardziej złożone spółki kapitałowe (opodatkowane mniej korzystnie, ale za to bezpieczniejsze majątkowo). Można tu również wybrać działalność w formie spółki hybrydowej, która łączy obie powyższe zalety. Jeśli nie zależy nam na równouprawnieniu pomiędzy członkami rodziny możemy wybrać relacje charakterystyczne np. dla stosunku pracy, umów zlecenia czy umów o dzieło. Należy tu jednak pamiętać, że przepisy podatkowe stanowią, że nie jest kosztem podatkowym wartości pracy małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Trzeba zatem dokładnie przemyśleć na czym nam zależy tak aby pogodzić wszystkie te czynniki.

Kto odpowiada za zaległości podatkowe w rodzinnej firmie ?

W pewnych sytuacjach członkowie rodziny podatnika prowadzącego działalność mogą odpowiadać swoim majątkiem za jego zaległości podatkowe. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej członek rodziny przedsiębiorcy odpowie całym swoim majątkiem solidarnie z nim za te zaległości, które wynikają z działalności gospodarczej i które powstały w okresie, w którym stale współdziałał z nim w jej wykonywaniu. Dla pociągnięcia do odpowiedzialności konieczne jest również, aby osiągał korzyści z działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Trzeba zatem odpowiednio zabezpieczyć się przed taką odpowiedzialnością podatkową układając swoje stosunki majątkowe.

Firmy rodzinne pod lupą organów podatkowych

Bardzo częstą praktyką jest zawieranie transakcji pomiędzy firmami rodzinnymi np. firma ojca handluje z firmą syna. W takim przypadku trzeba szczególnie pilnować aby ustalone wynagrodzenie było na poziomie rynkowym. Organy podatkowe dysponują bowiem szczególnym mechanizmem umożliwiającym im doszacowanie przychodu takim podmiotom powiązanym ze stawką 50 %. Przepisy w wymagają przy takich transakcjach w niektórych przypadkach sporządzania specjalnej dokumentacji podatkowej zwanej dokumentacją cen transferowych.

Jak możemy pomóc ?

Od wielu lat zajmujemy się obsługą podatkową i księgową polskich firm rodzinnych doradzając im na każdym etapie ich rozwoju. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki takiej formy działalności i staramy się zabezpieczyć je przed problemami i pułapkami podatkowymi. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz zapoznania się z naszą ofertą: https://misp-modzelewski.pl/. W razie pytań prosimy o kontakt z Jarosławem Włoch, Zastępcą Dyrektora Departamentu Doradztwa Podatkowego, tel. 606608098, adres e-mail: j.wloch@misp-modzelewski.pl.