Koszty przesyłki ponoszone przez sprzedającego nie wchodzą do podstawy opodatkowania VAT dostawy towarów oraz limitu zwolnienia podmiotowego

03-12-2017

W marcowej interpretacji indywidualnej katowicka izba skarbowa stwierdziła, iż ponoszone w imieniu kupującego przez sprzedawcę koszty wysyłki dostarczanych nie wchodzą do podstawy opodatkowania dostawy podatkiem od towarów i usług.

Sprawa dotyczyła podatnika dokonującego dostawy towarów w ramach internetowej sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem aukcji internetowych. Sprzedawane towary wysyłane są za pośrednictwem usług Poczty Polskiej, InPostu lub za pośrednictwem firm kurierskich. Podatnik korzystał przy tym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ustawy (zwolnienie podmiotowe). W regulaminie sprzedaży podatnika zawarty został zapis: „Kupując bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez aukcje Allegro (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego”.

Podatnik powziął wątpliwość, czy opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niego podstawą opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem podatnika, zastosowanie będzie miał w tym przypadku art. 29a ust. 7 pkt 3, a kwoty te nie będą wchodziły do podstawy opodatkowania. Organ w pełni potwierdził stanowisko podatnika w tym zakresie, gdyż nie jest obrotem podatnika.

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 marca 2016 r., znak IBPP2/4512-1083/15/ICz