Zbycie części prawa własności odziedziczonego składnika majątku powoduje powstanie przychodu podatkowego

03-12-2017

W wydanej 22 lutego 2016 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie poddał analizie zasady opodatkowania przychodu powstałego z tytułu sprzedaży składników majątku, nabytych wcześniej w drodze spadkobrania.

Sprawa dotyczyła podatniczki, której mąż zmarł w marcu 2015 r. Podatniczka była jedyną spadkobierczynią całości spadku, w skład którego wchodziły lokal mieszkalny, garaż i samochód. Wartość pojazdu określona została na kwotę 6.000 zł. od momentu zawarcia związku małżeńskiego w 1965 r. do śmierci męża między małżonkami istniała wspólność majątkowa. W lipcu 2015 r. podatniczka dokonała zbycia pojazdu za kwotę 5.900 zł. Uznała przy tym, iż z tytułu zbycia pojazdu nie powstanie po jej stronie przychód podatkowy. Podkreśliła, iż samochód nabyty został w lutym 2002 r. i od tamtej pory stanowił współwłasność jej i zmarłego męża.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ interpretacyjny. Organ podkreślił, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodu jest odpłatny zbycie innych rzeczy (w tym ruchomości), o ile sprzedaż następuje przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, o ile zbycie nie jest dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ stwierdził, iż w momencie śmierci męża podatniczka nabyła ½ części własności pojazdu. Dla tej części udziału nie upłynął więc w analizowanym stanie faktycznym termin uprawniający do nierozpoznawania przychodu podatkowego z tytułu zbycia. Stąd też, przychód z tytułu zbycia części własności pojazdu powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2016 r., znak IPPB4/4511-1443/15-4/AK