Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej

06-08-2015

W ostatnich dniach lipca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o administracji podatkowej. Podstawowym celem ustawy o administracji podatkowej jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych.

   Ustawa o administracji podatkowej jest następczynią obecnie obowiązującej ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

   Zawiera ona również szczegółowe regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika, które mają być realizowane m. in. poprzez centrum obsługi podatnika oraz przez asystenta podatnika. Zapewnieniu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej służyć ma Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane m. in. interpretacje prawa podatkowego oraz orzeczenia sądowe. Ustawa przewiduje również, że organy administracji podatkowej będą wykonywać swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego w systemie teleinformatycznym, a także wprowadza przepisy dotyczące zasad przyznawania pracownikom przeprowadzającym kontrolę podatkową dodatku kontrolerskiego. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie organizacji administracji podatkowej. Z wyjątkiem nielicznym przepisów ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.