Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej

03-03-2015

Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą wydaje się wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W ocenie MF klauzula pozwoli na zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Podkreślono, że klauzula jest powszechnie stosowana na świecie, a jej wprowadzenie zaleca Komisja Europejska. Polska należy do nielicznych krajów, które takich rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. Stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, takimi jak: wydawanie na wniosek opinii zabezpieczających, niezależna od fiskusa ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania opiniująca sporne sprawy, niewykonalność spornych decyzji, wyłączna właściwość Ministra Finansów w sprawach klauzuli, możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego
w zakresie stosowania klauzuli.