Doradztwo Podatkowe i Księgowość

 Konferencja podatkowa on-line  „Podatki  w czasie Pandemii  na tle Tarcz antykryzysowych i zmian z 2020 r.”

08-09-2020

Czas realizacji:  30 wrzesień  2020
Czas trwania od godziny 9.00 – ok 15

Charakter: BEZPŁATNA

A. Panel podatkowy

1. Skutki podatkowe otrzymania, umorzenia, zwrotu środków pomocowych w ramach Tarczy i PFR: 

 • otrzymanie środków a przychód czy i kiedy jest obowiązek wykazania przychodu ?
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracownik – kiedy są kosztem a kiedy przychodem podatkowym
 • wydatkowanie środków pomocowych a koszty podatkowe – kontrowersje i wyjaśnienia MF
 • umorzenie zwrotu środków skutki podatkowe – w jakich przypadkach powstaje przychód ? czy może podlegać zwolnieniu?

2. Które podatkowe rozwiązania wprowadzone tarczami naprawdę przynoszą realną ulgę/korzyść dla podatników m. in.:

 • wsteczne rozliczenie straty w podatku dochodowym
 • ulga na złe długi w czasach pandemii – dla kogo obowiązek a dla kogo prawo ?
 • jakie zwolnienia od podatków wprowadziły ostatecznie Tarcze?
 • nowe zasady rozliczania ulg B+R i IP BOX
 • nowe zasady amortyzacji środków trwałych w czasie pandemii – dla kogo i jak bardzo są korzystne
 • Uwaga na kontrole – zwolnienie w podatku od nieruchomości –  kontrole przedsiębiorców którym gminy przyznały zwolnienie w podatku.

3. Zmiany podatkowe wprowadzone w czasie pandemii (lipiec – październik)  m. in obrót międzynarodowy nowe JPKi spółki komandytowe opodatkowane CIT :

 • ważne zmiany w zakresie obrotu międzynarodowego towarami w VAT – ich przeoczenie będzie skutkowało brakiem prawa do stawki 0 % przy WDT
 • korzystne dla podatników zmiany w Białej liście i podzielonej płatności
 • czy w Vacie czeka nas raportowanie takie jak przy schematach podatkowych ? – nowe JPK-i od X 2020 zamiast uproszczenia nowe obowiązki dla podatników pod groźbą nowych kar pieniężnych – jak się przygotować na co zwrócić uwagę,  kto w firmie ma odpowiadać za znakowanie faktur ?
 • opodatkowanie spółek komandytowych CIT !

B. Panel dofinansowania w ramach Tarcz i PFR – uwaga na kontrole 

 • Kontrole zasadności przyznania środków w ramach wsparcia antykryzysowego
 • Najczęstsze błędy przy ubieganiu się o środki i ich skutki – co grozi za „wyłudzenie” pomocy finansowej ?  co to jest „czarna lista”?
 • Niejasne pojęcia w regulaminie PFR
 • Czy można jeszcze ubiegać się o pomoc –  Narzędzia antykryzysowe nadal dostępne dla przedsiębiorców
 • Uwaga na kontrole zasadności przyznania środków – kiedy pojawią się kontrole czego będą dotyczyć jak się do nich przygotować ?
 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – termin, odsetki

C. Panel prawo pracy – pracownik i pracodawca w czasie pandemii 

 • Wymogi sanitarne w zakładzie pracy
 • Kwarantanna pracownika
 • Praca zdalna
 • Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń
 • Funkcjonowanie zakładu pracy w stanie epidemii

D. Dyskusja/pytania 

 

Każdy uczestnik otrzyma elektronicznie pakiet materiałów informacyjno-konferencyjnych.
Każdy uczestnik otrzyma zniżkę 10 % na produkty które są w sklepie on line na stronie Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych.

Dodatkowo każdy kto zgłosi swój udział w terminie do 23 września br. włącznie ma możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji on line w aplikacji zoom z ekspertami podatkowymi MISP. Warunkiem jest przesłane zgłoszenia mailowo i wyrażenia w nim chęci udziału w takich konsultacjach. Zgłoszenia należy wysłać na adres : m.wiacek@misp-modzelewski.pl

ZAPISY NA KONFERENCJĘ!

Na konferencje można zgłaszać się w terminie do 29 września br włącznie do godziny 12.00 przesyłając chęć uczestnictwa w wydarzeniu na maila m.wiacek@misp-modzelewski.pl. W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu mailowego. W odpowiedzi na każde zgłoszenie na adres mailowy zostanie wysłany link do uczestnictwa w wydarzeniu on line.

Uwaga ilość miejsca ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. !!!

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian tematycznych  w zakresie poszczególnych paneli.

Panele przeprowadzą eksperci podatkowi :
Justyna Zając – Wysocka
Jarosław Włoch
Anna Stokłosa
Patryk Prus

AGENDA:

 • Rozpoczęcie konferencji : 9.00 – 9.15
 • Panel Podatkowy:  9.15 – 11.00
 • Przerwa: 11.00 – 11.15
 • Panel dofinansowania w ramach Tarcz i PFR – uwaga na kontrole: 11.15 – 12.15
 • Przerwa: 12.15 – 12.30
 • Panel prawo pracy – pracownik i pracodawca w czasie pandemii: 12.30 – 13.15
 • Zakończenie konferencji: 13.15 – 13.30
 • Konsultacje indywidualne: 13.30 – 15.00