Opodatkowanie VAT menedżerów – nowa interpretacja Ministerstwa Finansów

03-12-2017

Ministerstwo Finansów w dniu 6 października 2017 r., wydało ogólną interpretację o sygn. PT3.810L11.2017 dotyczącą opodatkowania VAT menedżerów. Istotą problemu jest ustalenie, czy menedżer działający w oparciu o umowę cywilnoprawną (kontrakt menedżerski) powinien być traktowany jako podatnik VAT.

Interpretacja ogólna akcentuje konieczność analizy art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, wskazującego że określone źródła przychodów nie stanowią działalności gospodarczej, gdy strony umowy są powiązane więzami tworzącymi stosunek prawny co do:

– warunków wykonywania czynności,

– wynagrodzenia,

– odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich.

Z praktycznego punktu widzenia powyższe enigmatyczne stwierdzenie sprowadza się do konkluzji, że o tym czy menedżer powinien być podatnikiem VAT czynnym będzie przesądzać zakres jego odpowiedzialności. Bezwzględnie należy w tym miejscu zwrócić uwagę na kwestie ubezpieczeń, które pośrednio też określają zakres odpowiedzialności menedżera. Może się więc okazać, że o opodatkowaniu VAT kontraktu menedżerskiego mogą przesądzić jego własne uregulowania dotyczące ubezpieczeń.

Natomiast sam fakt, że Ministerstwo zdecydowało się na wydanie interpretacji wskazuje, że problem jest złożony, dlatego każdy kontrakt menedżerski warto przeanalizować odrębnie. Zwracamy uwagę na daleko idące skutki zakwestionowania roli menedżera jako podatnika VAT, choćby w postaci trudności w odliczeniu podatku wynikającego z wystawionych przez niego faktur.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r., sygn. PT3.810L11.2017. Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Interpretacja+ogolna+MRiF+z+dnia+6+pazdziernika+2017+r.pdf