Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

05-03-2015

Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ulegnie zmianie definicja ?osób prowadzących pozarolniczą działalność?. Zmiana powyższej definicji została wprowadzona nowelizacją ustawy o systemie oświaty wynikającą z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827). Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 8 w ust. 6 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność będzie się uważało osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.