Alert podatkowy – Komunikat Ministerstwa Finansów o planowanym komunikacie dotyczącym opodatkowania komorników

02-01-2019

W dniu 31.12.2018 r. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało komunikat o planach wydania interpretacji ogólnej odnośnie opodatkowania VAT komorników sądowych po 1 stycznia 2019 roku.

Potrzeba wyjaśnień wynikła stąd, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zapisy ustawy w istotny sposób zmieniają również te elementy statusu komorników, które wpłynęły na uznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny komorników za podatników VAT w uchwale z dnia 6 marca 2017 roku, sygn. I FPS 8/16. Z tego względu nowa ustawa stawia pod znakiem zapytania aktualność orzecznictwa w tym zakresie, a co za tym idzie – samą konieczność uznania komorników sądowych za podatników VAT.

Uwagę zwraca sam komunikat Ministerstwa – jest to w zasadzie tylko informacja na stronie internetowej, zapowiadająca podjęcie działań (wydanie interpretacji ogólnej), oraz wskazująca na ich spodziewany kierunek, tj. uznanie że komornicy w toku czynności egzekucyjnych nie występują w charakterze podatników VAT. Tyle tylko, że na chwilę obecną nowe przepisy już obowiązują, a zaplanowane czynności egzekucyjne mają miejsce. Wobec braku interpretacji ogólnej, komornicy sądowi samodzielnie muszą interpretować i stosować przepisy, bez możliwości oparcia się o ochronę prawną wynikającą z interpretacji ogólnej.