Do 25 lutego istnieje możliwość przejścia na kwartalne rozliczenie VAT

03-03-2015

Jeszcze przez kilka dni podatnicy podatku VAT mają możliwość złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R, w którym zadeklarują rozliczenie kwartalne. Jest ono korzystne u tych podatników, którzy nie planują znaczących inwestycji uzyskując jednocześnie przychody powodujące powstanie obowiązku zapłaty podatku VAT. Po wyborze systemu kwartalnego, podatnik opłaci należność dwa miesiące później niż miało to miejsce w przypadku systemu miesięcznego. Oprócz powyższego w obliczu ogromnych zmian w podatku VAT jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. kwartalne rozliczenie może się również okazać pewnym sposobem na ?nowy VAT?.

Przypomnijmy, że obowiązujące od początku 2014 r. zmiany w ustawie o VAT wzbudzają ogromne wątpliwości wśród podatników. Są one związane zarówno z terminami rozliczania podatku należnego, jak i naliczonego. Problematyczne okazuje się zwłaszcza rozliczenie podatku za pierwsze miesiące 2014 r. Nie wiadomo bowiem w jaki sposób organy podatkowego mogą interpretować przepisy, które dopiero co weszły w życie. Jednocześnie są one dla większości podatników niezrozumiałe i wymagają nie tylko zmiany dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT, jak i również zmian w posiadanym oprogramowaniu księgowym. Wymaga to czasu, którego niestety podatnicy nie mają.

Pewnym sposobem na poradzenie sobie z powyższym jest przejście na tzw. ?kwartalny VAT?. Do 25 lutego 2014 r. istnieje możliwość złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym formularza VAT-R, w którym zadeklaruje się rozliczenie kwartalne.

Takie rozwiązanie pozwala podatnikowi opóźnić rozliczenie transakcji zawartych na początku 2014 r. o całe 2 miesiące. Pierwsze rozliczenie VAT w 2014 r. trzeba będzie złożyć dopiero do 25 kwietnia 2014 r. Dzięki temu podatnik zyska znacznie więcej czasu, żeby sprawdzić kiedy rozliczyć VAT od własnej sprzedaży, a także VAT od dokonanych w tym okresie zakupów ? według nowych zasad.

Jest to szczególnie korzystne, jeżeli chodzi o odliczenie podatku VAT. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem nowych przepisów, w sytuacji gdy nabywca nie otrzyma faktury w ciągu tych trzech okresów, to przysługuje mu prawo do odliczenia w formie korekty deklaracji.

W tej sytuacji kwartalne rozliczeni podatku VAT daje nabywcy, aż trzy kwartały na rozliczenie zakupu bez dokonywania korekt deklaracji. Pozwoli to na ?zwykłe? odliczenie podatku VAT nawet po 9 miesiącach.