Obiad z kontrahentem może być kosztem

05-03-2015

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 25 listopada 2013 r. (znak DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521)

Wydatki ponoszone przez podatników na drobne poczęstunki (np. ciastka), napoje (np. kawa), a także posiłki (np. lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów. Kwalifikacji wydatków na poczęstunek dla kontrahentów do kosztów uzyskania przychodów budziła dotychczas kontrowersje. Znalazły one swoje podsumowanie w wydanym, w składzie siedmiu sędziów, wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. II FSK 702/11). Jakkolwiek w tym wyroku podkreślono potrzebą indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji jego analiza pozwala na wysunięcie pewnych ogólnych tez. Najważniejszym jest, aby wydatek na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów  lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego,  czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Nie pozostają w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na ?obiady dla rodziny?, ?fundowane przyjęcia dla znajomych?, ?na usługi rozrywkowe?.