1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach turystycznych

06-07-2018

Od 1 lipca 2018 r. konsument może zareklamować usługę turystyczną w ciągu trzech lat od jej zakończenia. Nowe przepisy na nowo określają pojęcie usługi turystycznej i dają większe uprawnienia konsumentom.

Akt prawny poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne w zakresie usług turystycznych, w szczególności zabezpiecza podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych. Kolejne przywileje to możliwość zareklamowania usługi lub imprezy turystycznej w ciągu trzech lat od jej zakończenia oraz prawo do rezygnacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Regulacja wymusza także na organizatorach zmianę dotychczasowych umów i posługiwanie się prostszym, bardziej zrozumiałym dla klientów językiem.

Nowymi przepisami objęci będą wszyscy, którzy organizują imprezy turystyczne lub ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych. Wyjątek będą stanowiły tylko imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, które będą oferowane jednocześnie na zasadach niekomercyjnych, okazjonalnie i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych.

Ponadto nowa ustawa nakłada na firmę turystyczną wiele obowiązków informacyjnych, które muszą zostać spełnione przed zawarciem umowy z klientem. W tym celu został wprowadzony uniwersalny formularz, tak aby zakres informacji udzielanych klientowi przez sprzedawcę był jednolity.

Klient również będzie mógł zrezygnować z wyjazdu przed jego rozpoczęciem. O kosztach, które poniesie z powodu rezygnacji, zadecyduje podpisana pomiędzy zainteresowanymi umowa. Taka kwota musi być jednak uzasadniona przez organizatora. W każdym natomiast przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym wyjazdu lub najbliższym sąsiedztwie można będzie odstąpić od umowy bez ponoszenia opłat za odstąpienie, z zachowaniem prawa do zwrotu już wpłaconych kwot.