Ruszają konkursy o dofinansowanie z UE w ramach PO IR

30-03-2015

Pierwszy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ogłoszony już na początku kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r.

Konkurs przewidziany dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wsparcie w ramach tego samego poddziałania skierowane będzie także do dużych przedsiębiorstw, ale na nabór wniosków trzeba będzie poczekać do IV kwartału br.

Opublikowany harmonogram konkursów przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój . Łącznie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

Paweł Kowal
600 822 029
p.kowal@misp-modzelewski.pl