Deklarowanie WDT w przypadku braku dokumentów

05-03-2015

Uchwała NSA z dnia 21 października 2013 r. (sygn. akt I FPS 4/13)

NSA w przywołanej uchwale orzekł, że brak dokumentów potwierdzających WDT obliguje podatnika do wykazania tej transakcji w deklaracji VAT-7.  W jego ocenie: „W świetle obowiązujących od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) podatnik podatku od towarów i usług, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma obowiązek wykazania dostawy towarów ze stawką krajową w ewidencji i wykazania kwoty podatku w deklaracji podatkowej”.

Pełną treść orzeczeń można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NSA: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/