Aktualności 2014

19-11-2014

Możliwość opodatkowania ryczałtem wg stawki 5,5%, przychodów z tytułu prac budowlanych polegających na zabudowie stoisk wystawowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 października 2014 r. , nr ITPB1/415-833/14/KW)

    W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził stanowisko podatnika, iż w przypadku prowadzenia prac budowlanych polegających na zabudowie stoisk wystawowych, możliwe jest opodatkowanie przychodów ryczałtem wg stawki 5,5%. Sprawa dotyczyła Wnioskodawcy, który wskazał, że prowadzi działalność usługową w zakresie prac budowlanych, polegającą między innymi na wykonywaniu zabudowy stoisk wystawowych na targach międzynarodowych. Prace wykonywane w związku z zabudową stoisk, Wnioskodawca dokładnie wymienił we wniosku zaznaczając, że są one zgodne z  Polską Kwalifikacją Działalności, której odpowiednie pozycje znajdują się we wpisie jego działalności (m.in. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie instalacji elektrycznych,  tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, posadzkarstwo i oblicowywanie ścian,  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane). Dodatkowo Wnioskodawca wyczerpująco argumentował, że wykonywane prace w związku z zabudową stoisk wystawowych są pracami budowlanymi, co miało decydujący wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Organ zwrócił jednak uwagę, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie robót budowlanych zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych robót a nie treści posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określonego wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponadto, warto pamiętać, że wywodzenie przez podatnika korzystniejszych skutków prawnych, wymaga udowodnienia tego w razie ew. postępowania podatkowego.