Aktualności 2014

14-10-2014

Odliczenie VAT dopiero po otrzymaniu faktury.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2014 r., nr ITPP1/443-688/14/DM

Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik, który otrzymuje faktury z opóźnieniem nawet trzech miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, że prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przysługuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzyma fakturę dokumentującą zakup towaru lub usługi, bądź też w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Powyższe wynika jednoznacznie z art. 86 ust. 10b pkt 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy stanowi modyfikację zasady, wyrażonej w art. 86 ust. 10 , zgodnie z którą prawo do odliczenia podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy. W sytuacji zatem, gdy podatnik nie otrzyma faktury w miesiącu, w którym po stronie dostawcy powstał obowiązek podatkowy, zastosowanie będzie miał art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, a nie art. 86 ust. 10 ustawy. Natomiast art. 86 ust. 11 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy podatnik nie dokona odliczenia podatku w terminie może odliczyć podatek w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Uprawnienie to występuje również wówczas, gdy podatnik nie dokona odliczenia w terminie wynikającym z art. 86 ust. l0b pkt 1 ustawy. W przypadku gdy podatnik z opóźnieniem otrzyma fakturę, dwa kolejne okresy rozliczeniowe, o których mowa w  art. 86 ust. 11, należy ustalić w odniesieniu do okresu, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Pełną treść interpretacji omówionych w powyższej części można znaleźć na oficjalnej stronie MF: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2