facebook

Zabezpieczenie przed kontrolą podatkową


W celu minimalizacji ryzyka podatkowego proponujemy Państwu stworzenie lub zweryfikowanie procedur związanych ze sprzedażą i zakupem towarów tak, aby możliwe było badanie kontrahentów i zapewnianie prawidłowości przebiegu transakcji. Działania takie istotnie zmniejszają ryzyko podatkowe pojawiające się zwłaszcza w kontekście sprzedaży zagranicznej (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów). Czyni także zadość wymogom stawianym podatnikom w listach ostrzegawczych Ministra Finansów.

W związku z tym przygotowaliśmy  ofertę zbadania pod kątem bezpieczeństwa w podatku VAT istniejących u podatnika dokumentacji i procedur dotyczących weryfikacji i autoryzacji kontrahentów i transakcji podwyższonego ryzyka. Proponujemy aby przegląd składał się z trzech części:

– analiza przesłanych dokumentów w tym procedur, oświadczeń, kart danych i przedstawienie sugestii co do ewentualnego ich uzupełnienia lub poprawienia (analiza dokumentów in blanco),

– analiza działania w/w procedur w praktyce – analiza przykładowo wypełnionych dokumentów, oświadczeń itp., połączona z wywiadami z pracownikami Spółki (1 dzień roboczy),

– analiza 10 wybranych transakcji pod kątem prawidłowego ich wykazania i dokumentowania dla celów podatku VAT (w szczególności transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jako narażonych na szczególną kontrolę ze strony organów podatkowych)

W pisemnym raporcie sporządzonym po przeglądzie znalazłoby się wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia lub poprawy oraz wskazanie rekomendacji w tym zakresie jak również wnioski po zbadaniu wybranych transakcji.

Alternatywnie proponujemy stworzenie od podstaw dokumentacji i procedur dotyczących transakcji podwyższonego ryzyka w oparciu o praktykę działania firmy.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Anna_Resiakt

Doradca podatkowy
Anna Resiak
doradca podatkowy
tel: 734 179 942
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
a.resiak@misp-modzelewski.pl