facebook

Kadry i płace


Kadry i płace

Pragniemy również zachęcić Państwa do korzystania z naszych usług z zakresu kadr i płac, które obejmują prowadzenie kompleksowej lub wycinkowej obsługi w zakresie kadr i płac, w tym m.in.:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń;
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych;
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie;
  • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;
  • reprezentowanie Klienta podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (PIP, ZUS, US);
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Marek Kwinta

biegły rewident, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 24
m.kwinta@misp-modzelewski.pl