Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Audyt bezpieczeństwa podatkowego

Audyt bezpieczeństwa podatkowego to oferta kierowana do firm, które pragną potwierdzić prawidłowość stosowanych rozliczeń bądź też chcą wykryć istniejące nieprawidłowości. W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy Państwu przeprowadzanie audytu podatkowego, czyli kompleksowego badania prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt

Celem badania jest rozpoznanie wszelkich nieprawidłowości podatkowych oraz wyeliminowanie ich skutków, a także stworzenie schematów poprawnego działania. 

Skupiamy się na:
• weryfikacji istniejących rozliczeń podatkowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego,
• przedstawieniu wytycznych co do przyszłych rozliczeń,
• optymalizacji obciążeń podatkowych i ich legalnego ustalenia na możliwie najniższym poziomie,
• określeniu poziomu ryzyka podatkowego prowadzonych rozliczeń oraz metod jego zmniejszenia.

Co oferujemy

W efekcie przeprowadzenia audytu przygotowujemy:
• listę spraw wymagających poprawy w sposobie organizacji dokumentacji księgowej,
• pakiet standardów gotowych do wdrożenia,
• propozycję zmniejszenia obciążeń podatkowych (zgodnie z przepisami prawa podatkowego).

W wyniku audytu można uniknąć ujawnienia ewentualnych nieprawidłowości w momencie prowadzonej już przez organ kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.