Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Audyt wewnętrzny

Z podatkami jest jak ze zdrowiem – zdecydowanie lepiej jest działać prewencyjnie i zapobiegać, niż leczyć i narażać się na powikłania. Przeprowadzamy wewnętrzny przegląd podatkowy, by móc wykryć ewentualne błędy i skorygować je przed kontrolą podatkową. To pozwala uniknąć „powikłań” pokontrolnych, do których można zaliczyć odpowiedzialność karną i karnoskarbową podatnika.

Dzięki naszemu audytowi podatnik zdiagnozuje w swojej firmie, co jest narażone na spór podatkowy, i podejmie odpowiednią decyzję, by wykluczyć lub zminimalizować ryzyko. Audyt podatkowy ma jeszcze jedną zaletę – w jego trakcie można także zidentyfikować obszary do optymalizacji podatkowej – tego z pewnością nie podpowiedzą organy podatkowe w trakcie kontroli.

Jakie korzyści może przynieść audyt

Wyeliminowanie „powikłań”, czyli odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, umożliwi podatnikowi: 

  • wykrycie i naprawienie błędów – dzięki temu wszelkie kontrole trwają krócej, co oznacza więcej czasu na prowadzenie biznesu;  
  • swobodną decyzję, kiedy przeprowadzić audyt i zarezerwować dyspozycyjność pracowników – takiej możliwości nie ma, gdy pojawia się kontrola;  
  • przeprowadzenie optymalizacji podatkowych – podatnik może zaoszczędzić znaczne kwoty w wyniku nadpłaconych podatków, np. podatku od nieruchomości.

Zwykle podatnik na skutek przeprowadzeniu audytu odnosi więcej korzyści niż ponosi kosztów. Oczywiście część zalet trudno ocenić, jak choćby zaoszczędzony czas i stres.

Jak współpracujemy

Oferujemy elastyczne formy przeprowadzania przeglądów i audytów. Nasi klienci mają pełny wybór przeglądu: kompleksowego, wycinkowego, jego okresu, podatku, jaki ma być sprawdzony, itp. Na życzenie dostosowujemy również zakres i przedmiot audytu do budżetu, jaki mogą przeznaczyć na ten cel.

W zależności od rodzaju przeglądu możemy przeprowadzić audyt zarówno w siedzibie badanego podmiotu, jak i zdalnie. 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z mec. Jarosławem Włochem.