Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Bieżąca obsługa prawna i korporacyjna

Założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga znajomości przepisów. Kompleksowo doradzamy
i pomagamy naszym klientom w ramach bieżącej obsługi prawnej. 

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • wybór optymalnej formy prowadzonej działalności,
  • przygotowanie projektu umowy spółki oraz rejestracja w KRS,
  • doradztwo przy zmianie formy prowadzonej działalności, w tym w zakresie przekształceń, podziałów i likwidacji spółek,
  • reprezentowanie klientów w toku postępowań o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • przygotowywanie wzorów oraz weryfikacja umów w obrocie gospodarczym,
  • przygotowywanie zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia,
  • sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
  • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach,
  • negocjacje umów, w tym umów nabycia nieruchomości,
  • opracowywanie regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną.