Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Budżetowanie i rachunki centrów odpowiedzialności

Doradztwo finansowe to usługa, która nabiera coraz większego znaczenia. Rola działów finansowo-księgowych często wykracza poza funkcje kontrolno-doradcze dla zarządu. Dzięki właściwej polityce zarządzania finansami w firmie mogą one wpływać na decyzje dotyczące planowania oraz realizacji działań na każdym szczeblu organizacji.

Pracujemy z mikro-, małymi i średnimi firmami, wspierając je w zakresie organizacji i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Koncentrujemy się na rozbudowie funkcjonalności działów księgowo-finansowych i zwiększaniu ich roli w procesie zarządzania. 

Co zapewniamy?

Firmy zyskują przede wszystkim wiedzę o ścisłych zależnościach między kosztami i przychodami. Otrzymują realną pomoc w określeniu optymalnych budżetów pod kątem wyznaczonych zadań. Ta funkcjonalność wynika z decentralizacji zarządzana budżetem oraz przestrzegania procedur. Uczymy wdrażania nowych procesów, poprawiamy planowanie obrotu pieniędzy w firmie, co przekłada się na wzmocnienie organizacji i jej efektywność.