Budżetowanie i rachunki centrów odpowiedzialności

Budżetowanie i rachunki centrów odpowiedzialności

Doradztwo finansowe to usługa, która nabiera coraz większego znaczenia. W coraz bardziej wymagających warunkach prowadzenia biznesu, rośnie rola działów finansowo-księgowych. Ich rola coraz częściej wykracza poza funkcje kontrolo-doradcze dla zarządu. Dzięki właściwej polityce zarządzania finansami w firmie, mogą one wnieść znaczącą rolę w zakresie planowania, jak i realizacji działań na każdym szczeblu organizacji.

Od ponad 15 lat pracujemy z małymi i średnimi firmami w zakresie organizacji i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. To, na czym się zawsze koncentrujemy, to rozbudowa funkcjonalności działów księgowo-finansowych i zwiększanie ich roli w procesie zarządzania. Podstawowe korzyści, jakie zyskuje firma, to precyzyjna wiedza o zależnościach między kosztami i przychodami. Ponadto otrzymuje realną pomoc dla wszystkich działów w określeniu optymalnych budżetów pod kątem wyznaczonych zadań. Ta funkcjonalność wynika z decentralizacji zarządzana budżetem oraz przestrzegania procedur. Wdrażając nowe procesy, wzmacniamy lepsze planowanie tego, jak krąży pieniądz w firmie, co przekłada się na wzmocnienie organizacji i jej efektywność.

Bądźmy w kontakcie:

Budżetowanie i rachunki centrów odpowiedzialności

Marek Kwinta

Prezes Zarządu, Biegły rewident, doradca podatkowy
T: +48 12 422 42 55
m.kwinta@misp-modzelewski.pl
ISP-AUDYT https://isp-audyt.pl/