Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Ceny transferowe

Ceny transferowe to ważny temat w działalności przedsiębiorstwa. Współpracując z klientami, analizujemy działalność firmy w ramach powiązań kapitałowych pod kątem obowiązków podatkowych. Sporządzamy dokumenty cen transferowych bądź też sprawdzamy i poprawiamy już istniejącą dokumentację. Oferujemy również pomoc w opracowaniu długoletnich programów i planów, związanych z rozliczeniami z podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe – o co warto zadbać

Wszyscy się zgodzimy, że najskuteczniejszym narzędziem, dzięki któremu możemy się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami kontroli, jest przygotowanie prawidłowej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek jej sporządzenia ciąży na wielu podatnikach. Oprócz opracowania dokumentacji należy również zadbać o złożenie formularza TPR i pamiętać o terminach granicznych wynikających z ustawowych obowiązków.

Co to znaczy, że dokumenty są prawidłowo przygotowane

Niestety wiemy z doświadczenia, że nie wszystkie dokumenty dotyczące cen transferowych, chociaż zostały przygotowane we właściwym terminie, są uznawane za prawidłowe. Ustawodawca określił jedynie ogólne ramy co do treści, jakie powinny się znaleźć w dokumentacji – nie został jednak przedstawiony wzór takich pism. W orzecznictwie sądów administracyjnych czytamy, że należy je sporządzić rzetelnie oraz że mają w pełni oddawać przebieg transakcji. Nie mamy więc wątpliwości co do tego, że dokumentacja cen transferowych chroni przedsiębiorcę tylko wtedy, gdy jej jakość i rzetelność przygotowania są bez zarzutu. Jeśli fiskus zakwestionuje jakąś transakcję, sam fakt dysponowania dokumentacją nie wystarczy, by przedsiębiorca był dostatecznie zabezpieczony.