Doradztwo Podatkowe i Księgowość

Kariera

USŁUGI

Doradztwo prawa pracy

By firma mogła sprawnie funkcjonować, musi przestrzegać prawa pracy. Oferujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Nasze usługi polegają na optymalizacji procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy. Działamy na podstawie analizy potrzeb klienta oraz kompleksowego audytu firmy.

Oferujemy:

  • optymalne rozwiązania w zakresie czasu pracy pracowników, przyznawania premii oraz regulacji wynagrodzeń,
  • pomoc w relacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi lub radami pracowników,
  • przygotowanie profesjonalnych kontraktów pracowniczych,
  • pomoc w zatrudnianiu, legalizacji pobytu obcokrajowców oraz w delegowaniu pracowników za granicę,
  • audyt dokumentacji prawa pracy (akt osobowych pracowników),
  • kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
  • audyt i optymalizację regulacji płacowych.