Comprehensive legal services in the field of supporting debt collection processes

Comprehensive legal services in the field of supporting debt collection processes

Doświadczony zespół radców prawnych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia procesów windykacji należności Państwa firmy.

Naszych klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania, zarówno przedsądowym, jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.  Współpraca z mediatorami specjalizującymi się w metodach pozasądowego rozwiązywania sporów gospodarczych daje także możliwość uzyskania wsparcia MISP w negocjacjach korzystnej ugody, która ma moc wyroku sądowego. Doradzamy także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużników.

Z naszego doświadczenia wynika, że podstawowym problemem windykacji należności jest długotrwałość procesu sądowego i związana z tym niepewność skutecznej egzekucji wyroku w przyszłości. Dlatego proponujemy naszym klientom rozwiązania pozwalające m. in. uzyskać zabezpieczenie na majątku dłużnika w trakcie procesu sądowego, jak też uzyskać należność od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółki osobowej. Współpracujemy z kancelariami komorniczymi z całej Polski, co umożliwia skuteczniejsze poszukiwanie majątku dłużnika.

W ramach etapu przedsądowego oferujemy:
– wysyłanie wezwań do zapłaty podpisywanych przez radcę prawnego drogą mailową i pocztą tradycyjną;
– sporządzenie wniosków o wszczęcie postępowania przed mediatorem;
– reprezentowanie w rozmowach ugodowych;
– egzekwowanie pozasądowych kosztów windykacji należności.

Na etapie sądowym nasze usługi obejmują:
– profesjonalne zastępstwo procesowe w toku postępowania przed sądem;
– sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczenia na czas procesu;
– uzyskiwanie zabezpieczenia roszczenia na podstawie nieprawomocnych nakazów zapłaty;
– reprezentacja w toku postępowania arbitrażowego.

Na etapie egzekucyjnym oferujemy:
– profesjonalną reprezentację przed organami egzekucyjnymi;
– kierowanie wniosków do sądu o wyjawienie majątku dłużnika;
– występowanie z powództwem przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji;
– poszukiwanie majątku dłużnika.

Pakiety dedykowane dla klientów księgowości:

Moduł windykacyjny SIMPLE
– przygotowywanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni
– wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 300 zł/mc np. 5 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym)
– monity płatnicze wysyłane mailem (20 sztuk)

Moduł windykacyjny OPTIMUM
– przygotowywanie zestawienia należności przeterminowanych np. o 14 dni
– wysłanie wezwania do zapłaty przez radcę prawnego (w pakiecie za 500 zł/mc np. 10 wezwań do zapłaty wysyłanych listem poleconym)
– monity płatnicze wysyłane mailem (50 sztuk)

Zapraszamy do kontaktu!

 

Stay in touch:

Comprehensive legal services in the field of supporting debt collection processes

Zastępca Dyrektora Działu 
Jarosław Włoch
radca prawny
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
j.wloch@misp-modzelewski.pl