Tax, Social Security and other administrative disputes

Tax, Social Security and other administrative disputes

Spory podatkowe to problem, który może dotknąć każdą firmę. W ramach naszej usługi, oferujemy kompleksową reprezentację podatnika w sporze z organami podatkowymi na każdym z etapów postępowania – w trakcie czynności sprawdzających, w czasie prowadzonej kontroli lub postępowania podatkowego, a także w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Z powodzeniem reprezentujemy również naszych Klientów w szczególnych rodzajach postępowań:
– dotyczących zwrotu podatku VAT,
– dotyczących dochodów ze źródeł nieujawnionych
– postępowanie z ZUS
– PIP
– Cło

Akcyza i cło to zagadnienia, których opanowanie daje przedsiębiorcom realne korzyści. Zdobycie kontroli nad niespójnym systemem regulacji, pełnym niejasnych przepisów i ogromem formalności powoduje, że ustrzeżenie się błędu ma decydujący wpływ na wynik finansowy firmy. W tym zakresie oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w zakresie doradztwa podatkowego na gruncie podatku akcyzowego oraz obsługi postępowań podatkowych – akcyzowych i postępowań celnych.

Doświadczenie naszego zespołu doradców podatkowych opiera się na wieloletniej współpracy z firmami z branż: paliwowej, energetycznej, czy węglowej. W tym czasie zrealizowali i przepracowali niemal każdy przypadek, rozwiązywania trudności prowadzenia aktywności gospodarczej. Nasi specjaliści mogą służyć pomocą w bieżącym rozwiązywaniu problemów, ale także przeprowadzić audyt podatkowy w celu zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego w zakresie prawidłowość rozliczeń cła i akcyzy.

W ramach prewencji i ograniczania ryzyka powstania sporów administracyjnych, proponujemy wdrożenie procedur i standardów, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego i zmniejszenie ryzyka związanego z prawdopodobnym kwestionowaniem prawidłowości podejmowanych działań w przypadku kontroli.

Stay in touch:

Tax, Social Security and other administrative disputes

Jarosław Włoch

Zastępca Dyrektora Działu 
Jarosław Włoch
radca prawny
tel./fax: 012 422 42 55 w. 34
j.wloch@misp-modzelewski.pl