Office of the company

Office of the company

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

tax advisory companies LTD

31-046 Kraków
ul. Św. Gertrudy 7/12

tel./fax: 012 422 42 55
biuro@misp-modzelewski.pl

NIP: 679-23-64-139
Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS nr 0000198005
kapitał zakładowy: 50 tys. zł

Stay in touch:

Office of the company

Justyna Zając – Wysocka

Dyrektor Działu 
radca prawny, doradca podatkowy
tel./fax: 012 422 42 55 w. 33
j.zajac-wysocka@misp-modzelewski.pl