Higher education

Higher education

Szkoły wyższe w swojej działalności muszą na co dzień mierzyć się z wieloma najtrudniejszymi zagadnieniami podatkowymi.

Na gruncie podatku VAT są zobowiązane do stosowania już dwóch współczynników proporcji, co, począwszy od 1 stycznia 2016 r., bardzo skomplikowało rozliczenia podatkowe, gdyż już samo obliczenie współczynnika tzw. preproporcji dostarcza wielu trudności.

Bogactwo działalności powoduje, że sposób opodatkowania wielu transakcji rodzi poważne wątpliwości, bo przecież wyższe to nie tylko usługi w zakresie edukacji, ale także domy studenckie, centra badawcze, współpraca z biznesem. Ponadto podmioty te coraz częściej uczestniczą aktywnie w towarowej i usługowej wymianie międzynarodowej – współpraca z zagranicznymi uczelniami, udział w konferencjach powoduje dodatkowe problemy podatkowe. W naszym zespole pracują doświadczeni specjaliści w zakresie opodatkowania uczelni wyższych, zapraszamy zatem do współpracy w ramach bieżącego doradztwa podatkowego.

Stay in touch:

Higher education

Mateusz Oleksy

tel: 600 822 029
tel./fax: 012 422 42 55 w. 36
m.oleksy@misp-modzelewski.pl