Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Indirect taxes: VAT / Customs / Excise

Podatki pośrednie, takie jak VAT, cło czy akcyza, towarzyszą w codziennej działalności wielu firmom. Mają one wpływ na łańcuch dostaw, system finansowy oraz przepływy pieniężne. W ostatnich latach, podatki pośrednie stanowiły przedmiot szeregu zmian regulacyjnych, co utrudnia sprawne poruszanie się po przepisach w tym zakresie.

 

VAT/ cło/ akcyza
Od lat nasi eksperci specjalizują się w VAT, m. in. reprezentując interesy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami skarbowymi. Wówczas podstawowym zadaniem jest nie tylko wykazanie prawidłowości przyjętego sposobu rozliczeń, ale też przyjęcie zasadniczego ciężaru postępowania. Dzięki udziałowi doradcy podatkowego możliwe jest ograniczenie udziału kluczowych pracowników (w tym kadry kierowniczej) w angażujących czynnościach i przesłuchaniach.

Znaczną część obsługiwanych przez nas podmiotów stanowią firmy działające w takich sektorach jak:
– budownictwo
– transport
– turystyka
– medycyna
– szkolnictwo
– komornicy.

Zwracamy uwagę na szeroki zakres problemów, jakie mogą się pojawić w ramach zagadnienia podatku od towarów i usług, gdzie istotnych problemów praktycznych mogą dostarczać takie zagadnienia jak:
– odwrotne obciążenie w podatku VAT;
– odliczanie podatku VAT;
– fakturowanie i prawidłowość dokumentowania transakcji;
– obrót towarami wrażliwymi;
– handel międzynarodowy i prawidłowość opodatkowania transakcji z zagranicznymi kontrahentami.