Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Internal audit and tax diagnosis

Z podatkami jest jak ze zdrowiem – zdecydowanie lepiej jest działać prewencyjnie i zapobiegać niż leczyć i narażać się na powikłania. Wewnętrzny przegląd podatkowy zapewnia możliwość wykrycia ewentualnych błędów i ich skorygowania przed kontrolą podatkową. To zaś pozwala uniknąć „powikłań” pokontrolnych do których można zaliczyć odpowiedzialność karnoskarbową podatnika.

Dzięki audytowi podatnik zdiagnozuje w swojej firmie obszary narażone na spór podatkowy i będzie mógł podjąć odpowiednią decyzję co do wykluczenia lub zmniejszenia ryzyka.

Audyt podatkowy ma jeszcze jedną zaletę – w jego trakcie identyfikowane są także obszary do optymalizacji podatkowej – tego z pewnością nie podpowiedzą organy podatkowe w trakcie kontroli.

Korzyści dla podatnika

wyeliminowanie „powikłań” czyli odpowiedzialności karnoskarbowej;
❖ wykrycie i naprawienie błędów to krótsze kontrole co oznacza więcej czasu na prowadzenie biznesu;
❖ podatnik decyduje kiedy przeprowadzić audyt i zarezerwować dyspozycyjność pracowników – takiej możliwości nie ma
gdy pojawia się kontrola;
❖ optymalizacje podatkowe – podatnik może zaoszczędzić znaczne kwoty w wyniku nadpłaconych podatków jak np.
podatku od nieruchomości;

Koszt przeprowadzenia audytu z reguły jest znacznie niższy korzyści wynikającego z jego wyników. Oczywiście cześć z zalet jest trudna do wyceny jak choćby zaoszczędzony czas i stres.

Formy współpracy

Oferujemy elastyczne formy przeprowadzania przeglądów i audytów. Klienci mają możliwość pełnego wyboru przeglądu: kompleksowego, wycinkowego, jego okresu, podatku jaki ma być sprawdzony itp. Na życzenie klientów dostosowujemy również zakres i przedmiot audytu do budżetu jaki mogą przeznaczyć na audyt.

Audyt nie zawsze oznacza konieczność przebywania w siedzibie badanego podmiotu. W zależności od rodzaju przeglądu może on polegać również na kontakcie zdalnym.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Jarosławem Włochem.

Diagnoza podatkowa – sprawdź czy potrzebujesz doradcy podatkowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy możliwość przeprowadzenia diagnozy podatkowej w Państwa firmie. Jej celem jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń podatkowych. W ramach jednego spotkania, które może odbyć się w Państwa firmie, nasz specjalista zbierze kluczowe informacje, które pozwolą na ocenę realnych ryzyk podatkowych oraz wytypowanie możliwości poprawy bezpieczeństwa działania Państwa firmy na gruncie prawa podatkowego. Następstwem spotkania będzie przygotowanie krótkiego raportu, w którym przedstawione zostaną wyniki badania oraz dalsze zalecenia. Dodatkowo diagnoza może zostać poszerzona o zagadnienia z zakresu specjalistycznych usług księgowych, prawa pracy oraz możliwości uzyskania dotacji. Diagnoza oszczędza Państwa czas i pieniądze. W ramach tej usługi Klient pokrywa koszty dojazdu eksperta poza Kraków. Diagnoza ryzyk jest bezpłatna w przypadku podjęcia współpracy z MISP na jakimkolwiek polu podlegającego diagnozie. W przeciwnym wypadku opłata za raport wynosi 100 zł netto.