Tax consultancy and accounting

USŁUGI

International trade

Obrót międzynarodowy jest obecnie jednym z najdokładniej kontrolowanych zagadnień.

Właściwe kwalifikowanie i dokumentowanie transakcji międzynarodowych oraz weryfikacja kontrahentów to obowiązki podatników, które często rodzą bardzo wiele wątpliwości praktycznych. Przepisy są tu wyjątkowo nieprecyzyjne i lakoniczne, a bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych musi być uwzględniane w codziennej pracy, jeśli chcemy zapewnić bezpieczeństwo działania firmy.

Nasze doświadczenie we wdrażaniu procedur wewnętrznych dotyczących weryfikacji kontrahentów, audytowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, eksportu towarów, tzw. transakcji łańcuchowych, ocenianiu sposobu opodatkowania międzynarodowego obrotu usługowego, pomoże Państwu na skuteczne usystematyzowanie rozliczeń.

W zależności od potrzeb możemy zaproponować pomoc w postaci audytu, wdrażania procedur skutecznie porządkujących rozliczenia podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe lub pomoc w kontroli podatkowej.