Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Protection against fictitious contractors

Zjawisko wykorzystywania uczciwych podatników przez przestępców podatkowych dla uwiarygodnienia ich transakcji jest niestety bardzo powszechne. Nie dotyczy ono tylko tzw. towarów wrażliwych do których np. zalicza się złom, stal, paliwo czy elektronikę.

W czasie, gdy organy podatkowe biorą pod lupę firmy z tych branż, nieuczciwi podatnicy przerzucają się na handel coraz to innymi towarami, nierzadko powszechnie dostępnymi jak: cement, oleje, papier, artykuły spożywcze.

Efektem nieświadomego zaangażowania w transakcję z fikcyjnym podatnikiem jest bardzo często pozbawienie prawa do odliczenia podatku VAT, czy prawa do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe. Jak pokazuje orzecznictwo sądów administracyjnych podatnicy którzy nie dochowają należytej staranności przy kontaktach z kontrahentami i nie są w stanie udowodnić, że dokonali weryfikacji ich wiarygodności nie mogą zasłaniać się nieświadomością. Coraz częściej od podatników wymaga się wdrożenia zasad i mechanizmów umożliwiających taką weryfikację i autoryzację.

Jak się zabezpieczyć?

Aby uniknąć takiej odpowiedzialności lub zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia przygotowaliśmy dla naszych klientów wskazówki, jak takie procedury powinny wyglądać, na co zwrócić uwagę, jakie dokumenty gromadzić. Przygotowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów i kontroli umożliwi podatnikom obronę przed ewentualnymi zarzutami co do niedochowania należytej staranności.