Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Protection against tax audit

Kontrola podatkowa może utrudnić funkcjonowanie niejednej firmie. Podstawową korzyścią naszej oferty dla przedsiębiorstwa jest ochrona przed negatywnymi skutkami ewentualnej kontroli podatkowej. Usługa kierowana jest przede wszystkich do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach szczególnie kontrolowanych przez organy (sprzedaż zagraniczna, elektronika, paliwa).

W celu minimalizacji ryzyka podatkowego proponujemy Państwu stworzenie lub zweryfikowanie procedur związanych ze sprzedażą i zakupem towarów tak, aby możliwe było badanie kontrahentów i zapewnianie prawidłowości przebiegu transakcji. Działania takie istotnie zmniejszają ryzyko podatkowe pojawiające się zwłaszcza w kontekście
sprzedaży zagranicznej (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów). Stanowią one również formę reakcji na wystosowywane do podatników przez Ministerstwo Finansów listy ostrzegawcze.

W celu zabezpieczenia, proponujemy indywidualny przegląd fragmentu działalności firmy.
Przegląd składa się z trzech części:
❖ analiza przesłanych dokumentów w tym procedur, oświadczeń, kart danych i przedstawienie sugestii co do
ewentualnego ich uzupełnienia lub poprawienia (analiza dokumentów in blanco),
❖ analiza działania w/w procedur w praktyce – analiza przykładowo wypełnionych dokumentów, oświadczeń itp.,
połączona z wywiadami z pracownikami Spółki (1 dzień roboczy),
❖ analiza 10 wybranych transakcji pod kątem prawidłowego ich wykazania i dokumentowania dla celów podatku VAT (w
szczególności transakcji stanowiących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jako narażonych na szczególną kontrolę
ze strony organów podatkowych)

kontrola podatkowa

W pisemnym raporcie sporządzonym po przeglądzie znalazłoby się wskazanie obszarów wymagających uzupełnienia lub poprawy oraz wskazanie rekomendacji w tym zakresie jak również wnioski po zbadaniu wybranych transakcji.

Alternatywnie proponujemy stworzenie od podstaw dokumentacji i procedur dotyczących transakcji podwyższonego ryzyka w oparciu o praktykę działania firmy.