Tax consultancy and accounting

USŁUGI

Sectors of sensitive goods and services

Podatnicy działający w tzw. branżach wrażliwych są szczególnie narażeni na kontrole podatkowe i skarbowe z uwagi na duże zainteresowanie tymi branżami przez nieuczciwych podatników. Do tych branży z pewnością można zaliczyć branżę paliwową, stalową, obrót złomem, szeroko rozumianą branżę elektroniczną, metale szlachetne.

Przedsiębiorcy działający w tych branżach powinni szczególnie zwracać uwagę na swoich kontrahentów oraz wypracować pewne standardy weryfikacji i autoryzacji kontrahentów. Powinni również monitorować zmiany w zakresie przepisów podatkowych bowiem ustawodawca regularnie wprowadza nowe mechanizmy w tych branżach, które mają przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT. Wspomnieć tu należy chociażby o planowanych zmianach wprowadzających centralny rejestr faktur czy instytucję tzw. split payment.

Wskazane jest również przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych – przeglądów podatkowych.

Dla takich firm przygotowaliśmy specjalny pakiet podatkowy składający się z diagnozy wstępnej, przygotowania procedur weryfikacji kontrahentów, informowania o zmianach podatkowych oraz pogłębionego przeglądu wewnętrznego.